top of page

JUNE 2024: MEMBER SPOTLIGHT - Teddy Kambayi

Updated: Jun 11

Join us as we celebrate our June member spotlight, Brother Teddy Kambayi.


Teddy Kambayi self identifies as Kinois (inhabitant of Kinshasa, DRC) by birth, Lagosian (of Lagos, Nigeria) by culture and Pan-African by conviction. Teddy wears many hats as a servant of our community! He coordinates the African Business Association in Oslo Norway, serves as chairman of Ankhotep in Kinshasa, DRC and he leads Arise Oslo, a community-based initiative providing safe spaces for and by Afrikans in Norway.


With a BA in International business communication with focus on Scandics and Saxons, Teddy has worked in both the private and public sectors in Norway with over 14 years of self-cultivation in African history and philosophy. Grosso modo.


His most recent initiative is PROSOC-RDC, where the focus is on social protection coverage in the Democratic Republic of Congo. With a population exceeding 100 million, over 90% of DRC inhabitants in the informal sector lack access to the social security system, leaving them vulnerable to life's social risks.


To address this, he established the Mutuelle Autorisee D'Assistance Socio-Humanitaire (MAASH) Translation in English: Authorized Mutual Assistance for Socio-Humanitarian, which acts as a safety net for unforeseen circumstances like illness, death, unemployment, and retirement.Through MAASH, Teddy and his team deliver social initiatives to fulfill the basic needs of members via a collective savings system, mitigating the adverse effects of social risks on individuals within the informal sector, such as vendors, market gardeners, and traders.
Somehow, as a father, leader and teacher, Teddy still makes the time to develop leadership amongst youth and young adults. His work with AriseOslo has a focus on African youth where he applies his experience as an assistant representative for students in International Communication at Østfold University College.


Brother Kambayi is an experienced leader with a background in the public sector, as former project manager at African Business Community Norway and presently specializing in handling grants and loans while serving as the managing director at NorCon AS, where he is responsible for exporting and importing fish between Norway and Africa.


Teddy shared with us: “I once desired money - on my journey, I learned that I should seek to build wealth. So, I embarked on this path and somehow became a mason. As I molded bricks, I felt a sense of empowerment. I listened to Zarathustra countless times - 'volonté de puissance' became my driving force. When Congo beckoned, I answered: 'Allo!' A voice replied: 'on vous connait pas.' In French - a Frenchman! The illusion shattered... Now, I yearn for wisdom...”


Merci beaucoup Monsieur Teddy! We are amazed and give thanks for the work you have done and will continue to do. We are deeply humbled and grateful to have you in our network and serving as an Industry House Leader!


If you want to support his work with PROSOC-RDC, connect him to resources or send a donation, reach out to him on the Black Sustainability Network or email members@blacksustainability.org Subject: Support Mr. Kambayi!
NORWEGIAN


Bli med oss ​​når vi feirer vårt søkelys for medlemmene i juni, bror Teddy Kambayi.


Teddy Kambayi identifiserer seg som Kinois (innbygger i Kinshasa, DRC) etter fødsel, Lagosian (fra Lagos, Nigeria) etter kultur og pan-afrikansk etter overbevisning. Teddy bærer mange hatter som tjener for samfunnet vårt! Han koordinerer African Business Association i Oslo Norge, fungerer som styreleder for Ankhotep i Kinshasa, DRC og han leder Arise Oslo, et samfunnsbasert initiativ som gir trygge rom for og av afrikanere i Norge.


Med en BA i internasjonal forretningskommunikasjon med fokus på Scandics og Saxons, har Teddy jobbet i både privat og offentlig sektor i Norge med over 14 års selvdyrking innen afrikansk historie og filosofi. Grosso modo.


Hans siste initiativ er PROSOC-RDC, hvor fokuset er på sosial beskyttelsesdekning i Den demokratiske republikken Kongo. Med en befolkning på over 100 millioner, mangler over 90 % av DRC-innbyggerne i den uformelle sektoren tilgang til trygdesystemet, noe som gjør dem sårbare for livets sosiale risikoer. For å løse dette etablerte han Mutuelle Autorisee D'Assistance Socio-Humanitaire (MAASH)-oversettelse på engelsk: Authorized Mutual Assistance for Socio-Humanitarian, som fungerer som et sikkerhetsnett for uforutsette omstendigheter som sykdom, død, arbeidsledighet og pensjonering.


På en eller annen måte, som far, leder og lærer, tar Teddy seg fortsatt tid til å utvikle lederskap blant ungdom og unge voksne. Hans arbeid med AriseOslo har fokus på afrikansk ungdom hvor han bruker sin erfaring som assisterende representant for studenter i internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Bror Kambayi er en erfaren leder med bakgrunn fra offentlig sektor, som tidligere prosjektleder i African Business Community Norway og har i dag spesialisert seg på håndtering av tilskudd og lån mens han er administrerende direktør i NorCon AS, hvor han er ansvarlig for eksport og import av fisk. mellom Norge og Afrika. Teddy delte med oss: «Jeg ønsket meg en gang penger - på reisen min lærte jeg at jeg skulle søke å bygge rikdom. Så jeg tok fatt på denne veien og ble på en eller annen måte murer. Mens jeg støpte murstein, kjente jeg en følelse av selvtillit. Jeg hørte på Zarathustra utallige ganger - 'volonté de puissance' ble min drivkraft. Da Kongo vinket, svarte jeg: 'Allo!' En stemme svarte: 'on vous connait pas.' På fransk - en franskmann! Illusjonen knuste... Nå lengter jeg etter visdom..."


Takk beaucoup Monsieur Teddy! Vi er overrasket og takker for arbeidet du har gjort og vil fortsette å gjøre. Vi er dypt ydmyke og takknemlige for å ha deg i nettverket vårt og fungere som en industrihusleder! Hvis du ønsker å støtte arbeidet hans med PROSOC-RDC, koble ham til ressurser eller sende en donasjon, ta kontakt med ham på Black Sustainability Network eller send en e-post til members@blacksustainability.org Emne: Støtt Mr. Kambayi!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page